Kontakt

Tešíme sa na Vašu návštevu.


Crustino
Plynárenská 7/B
821 09 Bratislava
plynarenska@crustino.sk
+421  911 347 169

CATERING A EVENTY

Dominika Šubínová
dominika.subinova@medusacatering.sk
+421 (0)2 3300 2808

Otváracie hodiny

Pondelok – Piatok: 07:30 – 15:00

Formulár spokojnosti    Osobné údaje dotknutých osôb spracúva spoločnosť Medusa Services s.r.o., so sídlom Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 35 854 197 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“).Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) za účelom reakcie na Vami podaný dopyt/podnet alebo otázku, kedy je nevyhnutné verifikovať relevantnosť požiadavky, alebo realizovať prípadný následný kontakt klienta ako dotknutej osoby. Oprávnený záujem má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať.
    Viac informácií o spracúvaní osobných údajov.